Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Przetargi
PDF (356 KB)

Ogłoszenie Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


PDF (1 046 KB)

Ogłoszenie Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa załącznik nr 1


DOC (460 KB)

Ogłoszenie Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa załącznik nr 2


DOC (32 KB)

Ogłoszenie Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa załącznik 3


PDF (277 KB)

Wybór wykonawcy


PDF (814 KB)

Ogłoszenie o zmówieniu o wartości poniżej 30000 euro 


PDF (1 067 KB)

Oferta o remoncie łazienek uczniowskich 


PDF (167 KB)

Przedmiar


PDF (817 KB)

Wzór umowy


PDF (187 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty