Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Archiwum
PDF (528 KB)

PDF (136 KB)

Regulamin Pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Rybniku


PDF (102 KB)

Regulamin Stołówki


PDF (161 KB)

Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9


PDF (360 KB)

Zarządzenie nr 16 2019 harmonogram rekrutacja


PDF (361 KB)

Zarządzenie nr 15 2019  kryteria naboru


PDF (545 KB)

Zarządzenie nr 14  powołanie komisji rekrutacyjnej do SP 6, 2019


PDF (189 KB)

zarządzenie 12 terminy przedszkole 2019


PDF (545 KB)

Zarządzenie nr 13  powołanie komisji rekrutacyjnej do SP 6, 2019


PDF (201 KB)

Zarządzenie nr 11 2019  nabór komisje przedszkole


PDF (194 KB)

zarzadzenie nr 10 egzamin


PDF (523 KB)

Zarządzenie nr 9 2019 Dodatek motyw.


PDF (186 KB)

zarzadzenie nr 8  egzamin


PDF (188 KB)

zarzadzenie nr 7 próbny egzamin


PDF (351 KB)

Zarządzenie nr 6 motyw.  XII 2018


PDF (181 KB)

Zarządzenie 5 2019 konkurs przedmiotowy - komisje


PDF (192 KB)

Zarządzenie 4 2019 konkurs przedmiotowy - komisje


PDF (526 KB)

Zarządzenie nr 3 2019 Dodatek motyw.


PDF (348 KB)

Zarządzenie 2 2019 w sparwie regulaminu oceny pracy nauczycieli


PDF (546 KB)

Zarządzenie nr 1 2019 dni wolneData dodania: 2017-10-09 12:25:16
Autor: Bożena Fros


PDF (635 KB)

Zarządzenie nr 3/2017 w sprawie ustalenia godzin pracy przedszkola


PDF (599 KB)

Zarządzenie nr 2/2017 Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 9 w Rybniku w sprawie  przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 9 w Rybniku z dnia  31. 08.  2017 r.


PDF (465 KB)

Zarządzenie nr 1/2017 w sprawie powołania zastępców  dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 9 z dnia 01.09.2017 r.


--------------------------ROK 2017/2018--------------------------


Data dodania: 2017-03-13 11:45:47
Autor: Bożena Fros


PDF (336 KB)

Zarządzenie nr 14/2017 w sprawie: określenia kryteriów oraz liczby punktów za kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Nr  6  w  Rybniku na rok szkolny 2017/2018.


PDF (197 KB)

Zarządzenie nr 13/2017 w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym    do Przedszkola nr 6  w  Rybniku na rok szkolnym 2017/2018 z dnia 27.02.2017 r. 


PDF (634 KB)

Zarządzenie nr 12/2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do Przedszkola nr 6 z dnia 27.02.2016 r. Data dodania: 2016-10-10 12:10:48
Autor: Bożena Fros


DOC (29 KB)

Zarządzenie nr 11 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003, Nr 6 poz. 669 ze zmianami.


PDF (490 KB)

Zarządzenie nr 10  sprawie  powołania komisji do spraw inwentaryzacji i wdrożenia instrukcji inwentaryzacji z  dnia 30.11.2016r.


DOC (29 KB)

Zarządzenie nr 9 w sprawie roku szkolnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Rybniku i matematyki.


DOC (29 KB)

Zarządzenie nr 8 w sprawie ochrony przeciwpożarowej; § 17 ust. 2  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.


PDF (486 KB)

Zarządzenie nr 07/2016 w sprawie bezpieczeństwa żywności i żywienia w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 9 w Rybniku z dnia 01.09.2016 roku


PDF (469 KB)

Zarządzenie nr 06/2016 w sprawie: zmian w „Regulaminie wypożyczania podręczników z dotacji celowej Szkoły Podstawowej nr 6 w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Rybniku”.

 


PDF (473 KB)

Zarządzenie nr 05/2016 w sprawie  dni wolnych od zajęć dydaktycznych Szkoły  Podstawowej nr 6 w Rybniku na rok szkolnym 2016/2017 z dnia 31.08.2016 r.


PDF (197 KB)

Zarządzenie nr 04/2016 w sprawie dopuszczenia do realizacji programów wychowania przedszkolnego z dnia 31.08.2016r.


PDF (192 KB)

Zarządzenie nr 03/2016 w sprawie opłat za świadczenia w Przedszkolu nr 6  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Rybniku z dnia  31.08.2016 r.


PDF (455 KB)

Zarządzenie nr 02/2016 w sprawie  przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli Szkoły  Podstawowej nr 6 w Rybniku z dnia 31.08.2016 r.


PDF (462 KB)

Zarządzenie nr 01/2016 w sprawie ustalenia kosztu obiadu dla uczniów i pracowników szkoły oraz regulaminu stołówki szkolnej działającej w Szkole Podstawowej nr 6 w Rybnikuz dnia 31.08. 2016 r.


--2016/2017--


Data dodania: 2016-03-21 11:58:11
Autor: Bożena Fros


PDF (343 KB)

Zarządzenie nr 15 w sprawie  przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli Szkoły  Podstawowej nr 6 w Rybniku z dnia 15.03.2016 r.


PDF (187 KB)

Zarządzenie nr 14 w sprawie : powołania komisji do przeprowadzenia sprawdzianu szóstoklasisty w roku szkolnym 2015/2016.


PDF (276 KB)

Zarządzenie nr 13 w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów za kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  do Przedszkola nr 6 z dnia 25.02.2016 r.


PDF (190 KB)

Zarządzenie nr 12 w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym    do Przedszkola nr 6  w  Rybniku na rok szkolnym 2016/2017 z dnia 25.02.2016 r.


PDF (456 KB)

Zarządzenie nr 11 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do Przedszkola nr 6 z dnia 25.02.2016 r.


PDF (419 KB)

Zarządzenie nr 10 w sprawie: wprowadzenia zmian do zasad polityki rachunkowości


PDF (426 KB)

Zarządzeie nr 9 w sprawie : powołania komisji do przeprowadzenia próbnego sprawdzianu szóstoklasisty w roku szkolnym 2015/2016


PDF (342 KB)

Zarządzenie nr 8 w sprawie  przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli Szkoły  Podstawowej nr 6 w Rybniku


PDF (351 KB)

Zarządzenie nr 7 w sprawie  uchylenia poprzedniego i zatwierdzenie nowego regulaminu przyznawania dodatków motywacyjnych dla nauczycieli  ZSzP nr 9 w Rybniku


PDF (352 KB)

Zarządzenie nr 6 w sprawie  : powołania komisji do przeprowadzenia Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych na etapie szkolnym w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 9  / przy  Szkole Podstawowej nr 6/ w Rybniku.


PDF (294 KB)

Zarządzenie nr 5 Dni wolne


PDF (285 KB)

Zarządzenie nr 4 w sprawie regulaminu


PDF (278 KB)

Zarządzenie nr 2 w sprawie obiadów


PDF (132 KB)

Zarządzenie nr 3 w sprawie programów


PDF (127 KB)

PDF (483 KB)

Zarządzenie nr 4/2017 w sprawie  dni wolnych od zajęć dydaktycznych Szkoły  Podstawowej nr 6 w Rybniku na rok szkolnym 2017/2018 z dnia 31.08.2017r.


DOC (42 KB)

Załącznik aktywna tablica


PDF (2 195 KB)

Ogłoszenie aktywna tablicaData dodania: 2016-10-24 13:00:00
Autor: Bożena Fros


PDF (1 318 KB)

Statut 2016/2017


PDF (296 KB)

Uchwała nr 2 w sprawie zmian w statucie


PDF (1 207 KB)


Data dodania: 2015-04-27 09:41:19
Autor: Bożena FrosData dodania: 2015-04-27 10:18:12
Autor: Bożena Fros


PDF (292 KB)

Zarządzenie nr 15/2015 - powołanie komisji rekrutacyjnej Sp6


PDF (131 KB)

Zarządzenie nr 14/2015 - terminy P6


PDF (131 KB)

Zarządzenie nr 13/2015 - nabór do P6


PDF (377 KB)

Zarządzenie nr 12/2015 - komisja rekrutacyjna P6


PDF (128 KB)

Zarządzenie nr 11/2014 w sprawie powołania komisji


PDF (355 KB)

Zarządzenie nr 10/2014 - sprawdzian


PDF (276 KB)

Zarządzenie nr 9/2014 - dodatki motywacyjne


PDF (355 KB)

Zarządzenie nr 8/2014 - próbny sprawdzian


PDF (283 KB)

Zarządzenie nr 7/2014 w sprawie powołania komisji.Data dodania: 2014-10-13 10:49:47
Autor: Bożena Fros


PDF (279 KB)

Zarządzenie nr 6/2014 w sprawie Regulaminu wypożyczania podręczników z dotacji celowej


PDF (293 KB)

Zarządzenie nr 5/2014 w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktycznych


PDF (277 KB)

Zarządzenie nr 4/2014 w sprawie dodatku motywacyjnego


PDF (131 KB)

Zarządzenie nr 3/2014 w sprawie programów


PDF (278 KB)

Zarządzenie nr 2/2014 w sprawie obiadów


PDF (128 KB)

Zarządzenie nr 1/2014 w sprawie opłat w przedszkolu


ROK 2014

PDF (1 040 KB)

Statut


PDF (263 KB)

Uchwała do statutu


PDF (1 036 KB)

Statut


PDF (77 KB)

Zarządzenie 17 w sprawie naboru uzupełniającego


PDF (234 KB)

Zarządzenie nr 13 w sprawie Komisji rekrutacyjnej P6


PDF (74 KB)

Zarządzenie nr 16 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej


PDF (83 KB)

Zarządzenie nr 15 terminy postępowania rekrutacyjnego


PDF (84 KB)

Zarządzenie nr 14 w sprawie kryteriów postępowania rekrutacyjnego


PDF (185 KB)

Zarządzenie nr 12 w sprawie Komisji rekrutacyjnej


PDF (203 KB)

Zarządzenie nr 11 w sprawie Dodatku motywacyjnego


PDF (166 KB)

Zarządzenie nr 10 w sprawie Komisji inwentaryzacyjnej


PDF (250 KB)

Zarządzenie nr 09 w sprawie Komisji - próbny sprawdzian kl. VIData dodania: 2014-03-03 09:28:33
Autor: Bożena Fros


PDF (169 KB)

Zarządzenie nr 08 w sprawie Komisji Woj. Konkurs Przedmiotowy


PDF (168 KB)

Zarządzenie nr 07 w sprawie Regulaminu stołówki


PDF (169 KB)

Zarządzenie nr 06 w sprawie Regulaminu ZFŚS


PDF (207 KB)

Zarządzenie nr 05 w sprawie Instrukcji BHP


PDF (204 KB)

Zarządzenie nr 04 w sprawie Dodatku motywacyjnego


PDF (89 KB)

Zarządzenie nr 03 w sprawie Polityki rachunkowości


PDF (178 KB)

Zarządzenie nr 02 w sprawie Dni Wolnych


PDF (167 KB)

Zarządzenie nr 01 w sprawie Powołanie wicedyrektorów


ROK 2013


Data dodania: 2014-03-03 09:16:19
Autor: Bożena Fros


PDF (177 KB)

UCHWAŁA


PDF (728 KB)

STATUT


PDF (697 KB)

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Rybniku 2013/2014


JPG (298 KB)

Decyzja Dozoru Technicznego